Φορείς

ΓΣΕΒΕΕ - http://www.gsevee.gr/

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - http://www.imegsevee.gr/

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ - http://www.kekgsevee.gr/

πρώην ΕΟΤ - http://www.gnto.gov.gr/

ΕΦΕΤ - http://www.efet.gr/

ΕΣΠΑ - http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

ΟΑΕΕ - https://www.oaee.gr/

ΓΣΕΕ - http://www.gsee.gr/

ΟΑΕΔ - http://www.oaed.gr/index.php?lang=el

ΑΣΕΠ - https://www.asep.gr/asep/site/home.csp

ΔΙΑΥΓΕΙΑ - https://diavgeia.gov.gr/

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - http://www.opengov.gr/home/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΑΧΙS) - http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

ΒΟΥΛΗ - http://www.hellenicparliament.gr/

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=3

ΚΕΠ - http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - http://www.poeeyte.gr/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) - http://sete.gr/GR/Archiki/

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - http://www.chefclub.gr/