ΠΟΕΣΕ - Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης

Με μεγάληεπιτυχία συνεχίζεται η υλοποίηση πανελλαδικά των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στον επισιτισμό, με φορέα υλοποίησης την ΠΟΕΣΕ.

Ήδη, πάνω από 400 άτομα από όλη την Ελλάδα διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες συμμετέχοντας στα εξ’ αποστάσεως σεμινάρια, τα οποία καλύπτουν δύο μαθησιακά πεδία:

  • Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εστιατορική τέχνη (80 ώρες)

 

  • Διεθνή Διατροφικά πρότυπα και εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου (80 ώρες)

Την θέρμη με την οποία έχουν «αγκαλιάσει» τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες περιγράφει η τεχνολόγος τροφίμων και εκπαιδεύτρια του προγράμματος Ιωάννα Γαλάρα «Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ζωηρό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν καλά αμειβόμενη εργασία στον διαρκώς αναπτυσσόμενο και απαιτητικό κλάδο της εστίασης, να αναβαθμισθούν στον επαγγελματικό τους χώρο και τελικά να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους» αναφέρει η κ. Γαλάρα.

Ο συγκεκριμένος κύκλος σεμιναρίων επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη μελέτη των χαρακτηριστικών προϊόντων της ελληνικής κουζίνας, στα διεθνή και ελληνικά διατροφικά πρότυπα, στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και στην σχετική νομοθεσία.

Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται συνολικά 20 τμήματα τηλεκατάρτισης, σε Αττική (9 τμήματα), Θεσσαλία (3 τμήματα), Πελοπόννησο (1 τμήμα), Κρήτη (1 τμήμα) και Κεντρική Μακεδονία (6 τμήματα).

Οι 1.250 ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας και προέρχονται αναλογικά από όλες τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Επιλέγουν ένα από τα δύο μαθησιακά πεδία και όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση (με συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης) εξασφαλίζουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ (μεικτά) ήτοι 5€ ανά ώρα κατάρτισης.

Κάθε σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 80 ωρών, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση, και μετά την ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν.

Το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτισμό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και εθνικούς πόρους, εντασσόμενο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Βασικές επιδιώξεις του είναι:

·      Η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των ωφελούμενων εργαζόμενων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων

·      Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας

·      Η ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας.

Οι στόχοι του κινούνται πάνω στις κατευθύνσεις Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.