«Στηρίζω HORECA»

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

stirizohorecafoto

 

StirizoHoReCaLogoFinal

 

  

StirizoHoReCaHashtag

 

 

«Στηρίζω HORECA»: Επτά φορείς της φιλοξενίας και της εστίασης ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επτά φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των κλάδων Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελλάδα υπογράφοντας και Χάρτα κοινών θέσεων και δεσμεύσεων που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Δευτέρα 21 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.

Στη Συμμαχία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA, η Ένωση Bartenders Ελλάδος και ο θεσμός Athens Bar Show.

Όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των φορέων κατά την κοινή συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση της Συμμαχίας κατά την πολυετή οικονομική κρίση, ο τομέας HORECA στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Ωστόσο, σήμερα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Με βασική επιδίωξη να προωθήσουν τον συστηματοποιημένο διάλογο σε εθνικό επίπεδο, οι σύμμαχοι-φορείς προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων έξι σημείων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.

Μέσω της Χάρτας, η Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» προτείνει:

-Επαναφορά-μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% - όπως ίσχυε  μέχρι το έτος 2015 - ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά, ο ΦΠΑ διαμονής στην Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10% και στην Τουρκία σε 8%.

- Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε, μεταξύ άλλων, να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.

- Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στον μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων και β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία. Σήμερα, ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην Ε.Ε. σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.

-Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας π.χ. παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.

- Άμεση έκδοση των προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κ.λπ.)

- Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή μέσω της υιοθέτησης ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα και παραλληλα εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Οι φορείς που απαρτίζουν τη Συμμαχία «Στηρίζω HORECA» δεσμεύτηκαν από κοινού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με κοινωνική ευθύνη, την ανάπτυξη θετικών προτάσεων σε πνεύμα συνεργασίας με την Πολιτεία και την ενεργή υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών τους, θα εργάζονται συλλογικά και συστηματικά για τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες τους με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές, τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA, την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, με αφορμή την συγκρότηση της Συμμαχίας και την παρουσίαση της Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων δήλωσε σχετικά: «Θεωρώ αναγκαία την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις των κλάδων που επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία, κυρίως για να μπορέσουν να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα, προφανώς λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, διαφαίνεται μια αύξηση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να φανούν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να πιστεύω πως η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει ώστε να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος με την πολιτεία που θα καταλήξει σε αποτελεσματικά μέτρα για την δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας και εστίασης».

Να σημειωθεί ότι οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) αποτελούν τον δυναμικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το 2021 – που βασίζονται στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών – αυτοί συνεισφέρουν συλλογικά Προστιθέμενη Αξία 9,8 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν 3,6 δισ. ευρώ σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε 1,181 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% των φορολογικών εσόδων του κράτους.

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

ΧΑΡΤΑ

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου, 2022

Στηρίζω HORECAγια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των κλάδων Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελλάδα

Χάρτα Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων

Η Χάρτα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του τομέα Φιλοξενίας και Εστίασης αποτελεί μία πρωτοβουλία της Συμμαχίας Στηρίζω HORECA, ιδρυτικά μέλη της οποίας αποτελούν φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA).

Η Συμμαχία Στηρίζω HORECAσυνέταξε και παρουσιάζει Χάρτα Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) στην Ελλάδα και προσκαλεί κάθε επιχείρηση ή φορέα που εκπροσωπεί επιχειρήσεις-παρόχους σχετικών υπηρεσιών, προμηθευτές ή εργαζόμενους να προσυπογράψει τη Χάρτα ή/και να συμμετέχει στον ενεργό διάλογο με την Πολιτεία και την Κοινωνία.

Το πλαίσιο για την ίδρυση της Συμμαχίας (όνομα)

Οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) αποτελούν το δυναμικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Συνεισφέρουν συλλογικά Προστιθέμενη Αξία €9,8 δισ., η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν €3,6 δισ. σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε € 1,181 δισ.,ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% των φορολογικών εσόδων του κράτους. (Πηγή: ΙΟΒΕ)

Μετά την πολυετή οικονομική κρίση στη χώρα, κατά την οποία ο τομέας εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα την απασχόληση, σήμερα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Σε αυτό το πλαίσιο, φορείς που εκπροσωπούμε τη βιομηχανία φιλοξενίας, τις επιχειρήσεις καφεστίασης και ψυχαγωγίας και τις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, συνενώσαμε τις δυνάμεις μας σε μια προσπάθεια κοινής ενεργοποίησης για την ανάδειξη των μεγάλων προκλήσεων της αγοράς μέσα από θετικές προτάσεις και λύσεις τόσο για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης όσο και για την συνολική διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιμου αναπτυξιακού περιβάλλοντος στο μέλλον. Επιδίωξή μας είναι να μεταβάλλουμε την παρούσα κρίση σε ευκαιρία, σε κοινό όραμα για ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας που αφορά δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και εν τέλει την ελληνική οικονομία.

Οι στόχοι μας

Η Πρωτοβουλία (όνομα) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Κλάδου HORECA στοχεύει να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, μέσω της προώθησης ενός συστηματοποιημένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων και επαγγελματιών στον εν λόγω τομέα.

Προς αυτόν τον σκοπό, η Συμμαχία (όνομα) καταθέτει στο δημόσιο διάλογο αιτήματα καθώς και δεσμεύσεις με κοινό στόχο:

·         να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας,

·         να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη επανεκκίνηση του κλάδου εστίασης σε στέρεες βάσεις και με υψηλά κριτήρια ποιότητας,

·         να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες και να δημιουργήσουμε περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας,

·         να παρέχουμε υψηλού επιπέδου συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον καταναλωτή,

·         να είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον.

Οι προτάσεις μας

Στο παρόν ευμετάβλητο περιβάλλον, με ορατές τις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας αλλά και της προγενέστερης δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ο τομέας HORECAκαταφέρνει να παραμένει ανθεκτικός, προσαρμοστικός και ευέλικτος στις νέες συνθήκες, τάσεις και προκλήσεις. Για να εξέλθουμε ωστόσο με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από τις συμπληγάδες της πανδημίας και να εισέλθουμε σύντομα και με σταθερά βήματα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, είναι άμεση ανάγκη να υιοθετηθούν οικονομικά αποδοτικές πολιτικές με αναπτυξιακή προοπτική.

Προς επίτευξη του άνωθεν στόχου και προσεγγίζοντας την παρούσα κρίση ως ευκαιρία εξυγίανσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, ζητούμε πέντε καίριες παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, προτείνουμε:

1.       Επαναφορά - μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6%, όπως ίσχυε  μέχρι το έτος 2015 ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο ΦΠΑ διαμονής στη Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10%, στην Τουρκία 8% κλπ). Με την προτεινόμενη μείωση  επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

2.       Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε μεταξύ άλλων να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.

3.       Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στο μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών (σήμερα ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην Ε.Ε. σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα) καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και στη β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία.

4.       Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς στις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας π.χ. παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.

5.       Άμεση έκδοση των  προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα εξοικονομώ κλπ).

6.       Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή. Υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με την λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων (ΦΠΑ, τέλος παρεπιδημούντων, φόρος διαμονής κλπ)  ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σφράγιση κλπ).

Με τις δυνάμεις μας εστιασμένες στην εθνική συλλογική προσπάθεια για οικοδόμηση ενός νέου υγιούς και βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου για τις επιχειρήσεις, με διατηρήσιμες τις θέσεις εργασίας, είναι προς το συμφέρον όλων ο κλάδος HORECAνα παραμείνει ανταγωνιστικός εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις τουριστικά ανταγωνιστικές και γειτονικές χώρες, χωρίς διακρίσεις και ανισότητες. Στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας οι φορείς της Συμμαχίας (όνομα), πέρα από τα παραπάνω αιτήματα, διατυπώνουν δημόσια σειρά δεσμεύσεων για τις οποίες καλούμαστε να εργασθούμε συλλογικά ως Συμμαχία καθώς και ο κάθε φορέας, η κάθε επιχείρηση και ο κάθε εργαζόμενος ή ιδιοκτήτης ξεχωριστά.

Οι δεσμεύσεις μας

  Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με κοινωνική ευθύνη, αναπτύσσουμε προτάσεις με θετικό πνεύμα και συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία, προσηλωμένοι στον κοινό στόχο για τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης.

  Υποστηρίζουμε ενεργά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (Στόχος 8), Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση (Στόχος 12) και προστασία του περιβάλλοντος (Στόχοι 13-15).

  Εργαζόμαστε συλλογικά και συστηματικά για:

√τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες μας με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα,
√ την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις μας
√ τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA
√ την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση με έμφαση στην υπεύθυνη διάθεση των υπηρεσιών και προϊόντων μας,
√ την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτυχή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Μέσω της Συμμαχίας «Στηρίζω HORECA», επιθυμούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της Εθνικής Ατζέντας Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από την ανάπτυξη Πρωτοβουλιών και Διαλόγου, καθώς και στην εκπαίδευση των πολιτών του αύριο μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής.

Προτρέπουμε την Πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις του οικοσυστήματος HORECA   συμπεριλαμβάνοντάς τες στα μέτρα στήριξης και στο σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, με την αξιοποίηση εργαλείων και πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Φορείς που υπογράφουν το άνωθεν κείμενο

1.       Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)

2.       Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ)

3.       Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ)

4.       Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)

5.       Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA

6.       Ένωση Bartenders Ελλάδος

7.       Θεσμός Athens Bar Show