ΚΑΔ επιχειρήσεων και προβλήματα εισαγωγή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς τους Υπουργούς Οικονομικών & Ανάπτυξης και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε συμπληρωματικά και τους ακόλουθους ΚΑΔ επιχειρήσεων για την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις, τονίζοντας παράλληλα πως ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι ότι ήδη ενταγμένοι τετραψήφιοι ΚΑΔ (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκατηγοριών τους) αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εισαγωγή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

ΚΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (περιγραφή)
47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
46.71.11 Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων
46.46.12.12 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
61.10.41 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων
76.34.6 Χονδρικό Εμπόριο Μηχανημάτων Ειδικής Χρήσης Π.Δ.Κ.Α.