Η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον κλάδο της εστίασης

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

H νέα έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων για τον κλάδο της εστίασης είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/3zFSKla. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις εξαιτίας της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνεται πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, βρίσκεται σε παγίδα χρέους. 
 
Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο https://bit.ly/3zbhiB2
 
Η έρευνα με μία ματιά στο https://bit.ly/3PJgryg
 
Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΕΣΠΑ - Επιχ. Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία