Η Π.Ο.Ε.Σ.Ε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών του χώρου της μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία πανελλαδική εκπροσώπηση.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλύτερη αντιπροσώπευση των επαγγελματιών και η συνεργασία με τον κρατικό μηχανισμό (Υπουργείο Εργασίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε., Ε.Ο.Τ., Ε.Φ.Ε.Τ., HATTAOμοσπονδία Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών, και λοιπούς φορείς) με απώτερο σκοπό την διευθέτηση των προβλημάτων του κλάδου και τη δημιουργία σχεδίων δράσης και άσκηση πολιτικής.

Αυτή τη στιγμή η Π.Ο.Ε.Σ.Ε. αριθμεί 153 ενώσεις, εκπροσωπεί περίπου 120.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη Κλαδική Ομοσπονδία  και στις επιχειρήσεις του Κλάδου απασχολούνται περί τους 400.000 εργαζομένους και 300.000 μέλη των οικογενειών.

Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Γιώργο Καββαθά, Α’ Αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Τσάκο, Β΄ Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Γεν. Γραμματέα τον Γεώργιο Κουράση, Οικ. Επόπτη τον Μιχάλη Κολιό, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα τον Ιωάννη Κουζούπη, και Μέλη με αλφαβητική σειρά τους κ.κ. Αθανασούλα Μιχάλη, Βασιλάκη Βασίλη, Βαφειάδη Ανέστη, Γκόφα Παναγιώτη, Κοτσαμπά Σωτήρη, Μαρμαγκιόλη Αναστάσιο, Σταυρόπουλο Ιωάννη, Τσαπατσάρη Γρηγόρη και Χήτο Μιχάλη.

Τα γραφεία μας στεγάζονται στην οδό Καποδιστρίου 24, Αθήνα, κάθε Τετάρτη 10πμ έως 2μμ, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210 – 3317.301 (καθημερινά 10πμ-2μμ), fax 210 – 3317.302, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  info@poese.gr